ครบทุกความต้องการ
บทสรุทสมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพ
Slider

Report Processing
การวิเคราะห์ข้อมูล บทสรุปที่สมบูรณ์แบบเพื่อผู้บริหาร

DATA REPORT

บันทึกรายงานย้อนหลังภายในระยะเวลา 1 ปี ให้คุณสามารถดูข้อมูลการทำงานที่ต้องการ เจาะลึกทุกรายละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ เช่น รายงานการใช้รถ ระยะทาง พฤติกรรมการใช้รถที่ผิดปกติ เส้นทางเดินรถ จุดจอด รายงานการขับรถเร็วเกินกำหนดตามวันและระยะเวลาที่คุณต้องการ

GRAPHIC REPORT

รายงานสรุปแสดงผลในรูปแบบของกราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟวงกลม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟความเร็ว ความถี่ในการใช้ความเร็ว กราฟวัดระดับน้ำมัน กราฟสรุปการใช้งานยานพาหนะและอื่นๆ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว พร้อมนำเสนอได้ทันที

EXCEL & PRINT

สั่งพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร รองรับการทำงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก โดยคุณสามารถ Export File ในรูปแบบของ Excel เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ นำเสนอผู้บริหาร ตำนวนค่าใช้จ่าย ตรวจสอการทำงานและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจของคุณ

รับประกัน 3 ปีเต็ม เปลี่ยนสินค้าใหม่ฟรี บริการถึงที่ไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม !!

บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โทร. 02-379-0992-3 fax. 02-379-0994

ตัวอย่างโปรแกรมการทำงานและรายงานผล