Gps tracking ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง ให้กับภาคธุรกิจและขนส่ง

gps tracking

ก่อนที่เราจะเข้าใจว่า Gps tracking จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอย่างไร เราลองมาดูความหมายของ Gps ก่อนดีไหมครับว่า คืออะไร

GPS คือ

Gps คือ ระบบการหาตำแหน่งจากทั่วโลก ภาษาอังกฤษเรียกว่า  GPS (Global Positioning System) ซึ่งเป็นระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมอย่างต่ำกว่า 24 ดวง GPS สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศ ทุกที่ในโลก ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุดราชการ  และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการตั้งค่า โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (USDOD) โดยเริ่มแรกเดิมที ปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับการปฏิบัติงานทางทหาร เหมือนระบบเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตคือใช้ในทางการทหารก่อนไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ แต่ในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาก็เริ่มกำหนดให้พลเรือนสามารถเข้าถึงการใช้งานดาวเทียมได้

GPS Tracking

GPS Tracking คือ

GPS Tracking ก็คือระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม และมีการติดตั้งตัว Tracker คือ อุปกรณ์ติดตามเอาไว้ที่ยานพาหนะ สินค้า หรือแม้แต่บุคคลเองซึ่งต้องการจะติดตาม แล้วระบบ GPS หรือ Global Positioning System ที่ใช้วิธีการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก ที่เราได้ทราบความหมายในตอนแรกนั้น

อาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในการอ้างอิงซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงที่ช่วยชี้พิกัดตำแหน่งของยานพาหนะ สินค้าหรือบุคคล ที่ติดตามโดยแม่นยำและมีความคลาดเคลื่อนน้อยมากเพียงไม่เกิน 100 เมตร แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณ มีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตำแหน่ง ช่วยด้านการค้นหา บอกพิกัน รวมถึงใช้ในการวางแผนการกำหนดเส้นทางในการเดินทางเพื่อช่วยประหยัดเวลา เชื้อเพลิง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานได้ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุด

Gps tracking ทํางานอย่างไร

Gps tracking ทำงานผ่านระบบติดตามพิกัดดาวเทียมที่สามารถใช้ในการติดตามระบบขนส่งต่างๆได้อย่างดี ไม่ว่าจะยานพาหนะ สินค้าหรือว่าบุคคลก็สามารถติดตามได้ ชี้พิกัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางด้วย จึงเป็นที่นิยมติดกันมากสำหรับภาคธุรกิจที่มีระบบขนส่ง เราลองมาดูหลักการทำงานของระบบ GPS TRACKING กันแล้วว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

GPS TRACKING ใช้หลักการอาศัยตำแหน่งของดาวเทียมเพื่อการอ้างอิงและกใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในคำนวณหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก อีกทั้งยังใช้การทำงานในการวัดระยะทางระหว่างเครื่องรับ GPS TRACKING กับ ดาวเทียม GPS โดยใช้การวัดระยะเวลาที่แบบคลื่นวิทยุเดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับใช้เวลาเดินทาของคลื่นวิทยุ ซึ่งมีการใช้สูตรคือ ระยะทาง =ความเร็วคูณด้วยเวลาที่ใช้เดินทาง การวัดระยะทางจึงคือการเทียบกันของคลื่นสัญญาณดาวเทียมส่งมากับคลื่นสัญญาณที่เครื่องรับ GPS TRACKING ที่ส่งมา คลื่นที่ส่งนั้นจะเป็น Pseudo Random Noise Code และที่สำคัญการวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุสำหรับใช้ในการเดินทางชอง GPS ต้องใช้นาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนาฬิกาแบบ Atomic Clock และต้องรู้ตำแหน่งการโคจรชองดาวเทียมในอวกาศซึ่งมีวงโคจรสูงมากประมาณหมื่นกว่าไมล์ แต่วงโคจรอาจจะเคลื่อนบ้างเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ แต่มาต้องกังวลเพราะว่าจะมีเรดาร์คอยปรับให้ตรงกับวงโคจรที่เปลี่ยนไปแล้วจะส่งมาที่สัญญาณ GPS และมีการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก โดยสาเหตุที่ทำให้พิกัดคลาดเคลื่อนก็อาจจะเป็นการเดินทางในชั้นบรรยากาศ และยังมีการสะท้อนสัญญาณไปได้หลายทิศทาง หรือเป็นปัญหาที่ดาวเทียมและความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตระหว่างตำแหน่งของดาวเทียมและตำแหน่งของเครื่องรับ GPS เป็นต้น

โดยนี่เป็นหลักการทำงานในเบื้องต้นของ GPS TRACKING

GPS Navigator คือ

ประโยชน์ของ Gps tracking

ด้วยความสามารถแม่นยำและความปลอดภัยจึงทำให้ปัจจุบันได้มีการนำ GPS Tracking มาใช้ในการติดตามรถยนต์ส่วนตัว รถขนส่ง เพื่อประโยชน์ในด้านของความปลอดภัยและช่วยในการวางแผนเส้นทาง ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งต่างๆ ก็ได้มีการนำ GPS Tracking มาใช้ประโยชน์มากขึ้นเช่นกันและในประเทศไทยก็ได้มีการรับรองโดยกรมขนส่งทางบก สำหรับบริษัทที่ติดตั้งและสินค้าได้มาตราฐานอย่าง บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เราเองมีประสบการณ์มายาวนานในการพัฒนา GPS Tracking  เราได้นำเสนอประโยชน์หลักในการใช้งานดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของระบบ Gps มีอะไรบ้าง

  • ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามยานพาหนะโดยผู้ดูแลระบบสามารถติดตามตำแหน่งพิกัดของยานพาหนะที่กำลังใช้งานอยู่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการยานพาหนะนั้นให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในธุรกิจรถรับส่ง เพราะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง ทำให้รู้ได้ว่ามีรถรับส่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้าง จะเดินทางมาถึงเมื่อไร เพื่อที่จะได้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวกและรับประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย
  • เพื่อติดตามการทำงานของรถในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นเรื่องของเวลา เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ารถแต่ละคันมีการเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนด ไม่ออกนอกเส้นทาง และสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยไปถึงปลายทางได้ตามเวลาที่กำหนด
  • ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรถขนส่ง อย่างเช่นในช่วงเวลาเร่งด่วนและมีการจราจรติดขัด แม้กระทั้งรถขนส่งที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่เส้นทางค่อนข้างสลับซับซ้อนเส้นทางไม่คุ้นชิน ทำให้การเดินทางต้องล่าช้าเสียเวลาและเปลืองน้ำมันมาก การใช้ระบบ GPS Tracking จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเส้นทางเพื่อให้รถขนส่งเดินทางไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่เสียเวลากับการเดินทาง ช่วยประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก

จากบทความนี้ทำให้เรารู้ถึงความหมายและประโยชน์ของ GPS Tracking ที่นำมาใช้ในภาคธุรกิจ ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ธุรกิจไหนลดต้นทุนได้มาก สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ธุรกิจนั้นก็เป็นต่อ การขนส่งเริ่มมีบทบาทมายิ่งขึ้นในปัจจุบันยุดดิจิตอล ต้องรวดเร็วแม่นยำ และการเปลี่ยนแปลง การนำเอาระบบ GPS Tracking มาใช้ในภาคธุรกิจของท่านจึงเป็นสิงที่จำเป็น ซึ่งเราเองมีความเชี่ยวชาญด้านสินค้า GPS Tracking และการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพผ่านประสบการณ์ด้านนี้มามากกว่า 10 ปี พร้อมให้ทดลองสาธิตได้ก่อน
สนใจบริการและสินค้าติดต่อได้ทาง 02-379-0992 หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับ คลิกที่นี่

Share on facebook
Share on twitter
Share on email