ALM CORPORATION
Your Business Partner Solution
Slider

บริษัท เอแอลเอ็มคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบ บริหารจัดการ และควบคุมการทำงานของกลุ่มรถ สำหรับภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และการขนส่ง รวมทั้งให้คำปรึกษา วางระบบงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมกับโปรแกรมบริหารจัดการยานพาหนะ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบการพัฒนาโปรแกรมฯ และบริการหลังการขาย

สายงานธุรกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบงาน
2. ด้านการพัฒนา และติดตั้งระบบงาน

.

ข้อมูลบริษัท

   • ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถบนระบบ Hardware และ Software ที่ถูกต้อง เหมาะสม
   • Web Design ออกแบบ GPS INTERFACE การจัดวางภาพตัวอักษร และสื่อดิจิตอลเพื่อความลื่นไหล ความเสถียรของระบบ ให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย
   • Web Development พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลและลูกค้า
   • คัดสรรผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ Hardware ที่มีคุณภาพนำมาใช้งานร่วมกับ Software
   • จดทะเบียนในนาม บริษัท เอแอลเอ็มคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท สถานที่ตั้ง เลขที่ 729/30 ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

พันธกิจ ของ ALM คือบริษัทที่ให้บริการระบบติดตามรถ ที่ช่วยใน การวางแผนการดำเนินงานและประสานการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆที่มุ่งบรรลุผลในด้านการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะเป็น.. บริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก บริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม

.. ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ..

บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โทร. 02-370-1290-1